‘Më Putin se Putini’, lideri çeçen bën thirje të zgjerohet pushtimi rus në Ukrainë

0
238
ABU DHABI, UAE - OCTOBER 15, 2019: Head of Chechnya Ramzan Kadyrov takes part in Emirati-Russian talks at the Qasr Al Watan presidential palace. Mikhail Metzel/TASS Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû. Àáó-Äàáè. Ãëàâà ×å÷íè Ðàìçàí Êàäûðîâ âî âðåìÿ ðîññèéñêî-ýìèðàòñêèõ ïåðåãîâîðîâ â ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå "Êàñð Àëü Âàòàí" ("Äâîðåö íàöèè"). Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Ramzan Kadyrov, udhëheqësi pro-Kremlinit i rajonit rus të Çeçenisë, i bëri thirrje ushtrisë ruse të dielën që të zgjerojë ofensivën e saj ushtarake në Ukrainë.
“Ka ardhur koha për të marrë një vendim konkret dhe për të filluar një operacion në shkallë të gjerë në të gjitha drejtimet dhe territoret e Ukrainës”, tha Kadyrov në një deklaratë në llogarinë e tij Telegram, raporton CNN, përcjell lajmi.net“Unë vetë kam zhvilluar vazhdimisht taktika dhe strategji kundër terroristëve, kam marrë pjesë në beteja. Sipas mendimit tim, taktikat e zgjedhura në Ukrainë janë shumë të ngadalta. Ajo zgjat një kohë të gjatë dhe, sipas mendimit tim, nuk është efektive,” tha ai.Kadyrov shtoi: “Koordinim i plotë i veprimeve të ushtrisë, rreshtim kompetent i forcave dhe një sulm vendimtar. Kjo është ajo! Asgjë tjetër nuk nevojitet.”Kadyrov është akuzuar nga vëzhgues ndërkombëtarë dhe të pavarur për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e tij dhe më gjerë. Ai drejton forca të konsiderueshme paraushtarake që – megjithëse formalisht janë pjesë e strukturave ruse të sigurisë – kanë besnikëri personale ndaj tij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here