Ekonomia e Kosovës u rrit mbi 10% në vitin 2021

0
56

Bruto Produkti Vendor (BPV), në çerekun e fundit të vitit të kaluar ka shënuar rritje reale për 6.36 për qind, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Ndërkohë që vlerësimet paraprake të ASK-së bazuar në tremujorë, tregojnë se Kosova pati një rritje të ekonomisë 10.53 për qind.

Bruto Produkti Vendor (BPV), në çerekun e fundit të vitit të kaluar ka shënuar rritje reale për 6.36 për qind, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020.

Sipas ASK-së, aktivitetet ekonomike, që kishin rritje në këtë tremujor ishin: tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave, transporti dhe magazinimi, aktivitetet e akomodimit dhe të shërbimit ushqimor 14.82 për qind, aktivitetet shkencore, profesionale dhe teknike, aktivitetet e shërbimeve administrative dhe mbështetëse 5.95 për qind, artet, argëtimi dhe çlodhja, aktivitetet e prodhimit të mallrave të familjeve për përdorim të vet dhe shërbimet e tjera 4.78 për qind, industria nxjerrëse, përpunuese, energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër, furnizimi me ujë, aktivitetet e trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, aktivitetet e rehabilitimit 4.32 për qind, informacioni dhe komunikimi 4.03 për qind, bujqësia, pyjet dhe peshkimi 1.83 për qind, aktivitetet e pasurive të paluajtshme 1.97 për qind, dhe aktivitetet financiare dhe të sigurimit 0.41 për qind.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here