Alla nga MPS: Qëllimi i shkollës është që brezi i ri të njihet me MO-së

Në emisionin Natë Vere, Kushtrim Alla mes tjerash tha se shkolla për liderë të rinjë lindi nga fakti se rinia duhet të njihet me marrëveshjen e Ohrit, si u nënshkrua, çfarë u vendos, çfarë rëndësie ka etj.

“Organizimi i një shkolle të tillë vjen nga ideja se brezi i ri duhet të njihet me materien pëmbajtësore të marrëveshjes së Ohrit, të rinjtë duhet të njoftohen me atë se cilat kanë qenë rethanat para se të nënshkruhet kjo marrëveshje, cila ka qenë nevoja për nënshkrimin e saj, njëkohësisht duhet të njoftohen edhe me rëndësinë e kësaj marrëveshje në konsolidimin demokratik të vendit” – tha Kushtrim Alla.