Kuvend: Me 70 vota votohet rendi i ditës për ndryshimet Kushtetuese

Me miratimin e rendit të ditës filloi diskutimi për nevojën për ndryshimin e Kushtetutës.

Pika e parë dhe e vetme e rendit të ditësh ishte Propozimi për ndryshimin e Kushtetutës, dhe i njëjti ishte miratuar me 70 vota “për”.

Për votimin e nevojës për ndryshime kushtetuese janë të nevojshme 80 deputetë.