Francezët po vendosin një shenjë të re të trafikut në rrugët e tyre dhe ja funksioni i saj

Shenja e trafikut tashmë mund të shihet në shumicën e qyteteve franceze.

Shenja e re e trafikut është vendosur tashmë në Lion, Grenoble dhe Strasburg dhe së shpejti do të shihet në unazën e Parisit si dhe në rrugë të tjera aksesi me shumë korsi. Është prezantuar në vitin 2020 dhe siç shkruan “Revija HAK”, mund të jetë aktiv vetëm në një kohë të caktuar, pra mund të ndizet në portalet dixhitale, siç janë periudhat e bllokimit të trafikut.

Është një shenjë e trafikut në formën e një simboli diamanti mbi një bazë monolit, zakonisht blu, me një kornizë të bardhë. Funksioni i tij është të sinjalizojë se është një korsi e rezervuar për automjete me shumë pasagjerë, automjete elektrike, taksi dhe autobusë.

Duhet thënë gjithashtu se në unazën e Parisit, korsia ku do të shihni këtë tabelë do të jetë e rezervuar për transportin e sportistëve dhe personelit zyrtar.

Për mosbindjen e kësaj shenje, pra drejtimin e automjetit në korsinë e rezervuar, paguhet gjobë deri në 135 euro. Korsitë e qarkullimit do të monitorohen nga radarë të veçantë, ndërsa gjobat do të paguajnë drejtuesit me më pak se dy pasagjerë në mjet, shkruan “Sortir A Paris”.