Diaspora e mbush arkën e Kosovës, kaq para sollën deri në qershor

Vlera remitencave në gjashtë muajt e pare të këtij viti ka arritur 635 milionë euro, që paraqet rritje prej 13 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Banka Qendrore e Kosovës njofton se shuma e remitancave vetëm në muajin qershor 2023 ishte 123.9 milionë euro, ose me një rritje prej 18 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Sipas BQK-së, prurjet më të mëdha të remitancave gjatë këtij muaji ishin përmes agjencive për transferimin e parave dhe kanaleve tjera, konkretisht përmes IFJB 58.4 %, bankave 15.4% dhe kanalet tjera 26.2%.

“Vlera remitencave deri në fund të qershorit 2023 shënoi rreth 635 milion euro, që paraqet rritje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022. Remitancat kryesisht vijnë nga shtetet BE-së rreth 60% e gjithsej remitancave, prej të cilave kryeson Gjermania me 38.1% dhe ndiqen nga Zvicra me 17.6% dhe SHBA rreth 7.5%. Sipas vlerësimeve preliminare remitancat për muajin korrik ishin rreth 116 .8 milion euro. Prurjet më të mëdha edhe gjatë këtij muaji kanë qenë përmes IFJB 50.9 %, ndërsa përmes bankave 18.5% dhe kanalet tjera 30.5%”, thuhet në raportin e BQK-së për statistikat financiare dhe remitancat.