BEI Globale do të rrisë mbështetjen për tranzicionin e gjelbër, digjitalizimin dhe lidhjen në Ballkanin Perëndimor, duke rritur konvergjencën me BE-në

Në samitin e liderëve të procesit të Berlinit të organizuar në Tiranë, zëvendëspresidentja e BEI-t, Czerwińska, përsëriti angazhimin e bankës për konektivitet më të gjerë, tranzicionin e gjelbër dhe digjital, si dhe sisteme më të forta arsimore dhe shëndetësore. Si një kontribues kryesor në planin ekonomik dhe të investimeve të BE-së për Ballkanin Perëndimor, BEI Globale do të mbështesë planin e ri të zhvillimit për Ballkanin Perëndimor, duke shtuar përpjekjet nën iniciativën për tranzicion të drejtë, për të ndihmuar rajonin të korrë mundësitë që burojnë nga tranzicioni i energjisë.

Zëvendëspresidentja e BEI-t, Teresa Czerwińska, deklaroi: “Ne jemi të përkushtuar si kurrë më parë për të mbështetur procesin e zgjerimit. Kjo mbështetje kontribuon në një lidhje më të madhe dhe një tranzicion më të butë të gjelbër, duke përfituar plotësisht nga agjenda digjitale dhe duke forcuar sistemet arsimore dhe shëndetësore. Që nga viti 2009, BEI ka siguruar afro 11 miliardë euro në financimin e investimeve të sektorit publik dhe privat në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi financuar rrjetet transevropiane të energjisë dhe kemi ofruar financa gjithëpërfshirëse për bizneset e vogla dhe të mesme – investime që lidhin rajonin fizikisht dhe ekonomikisht me Bashkimin Evropian dhe nxisin konvergjencën.”

Në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian dhe partnerë të tjerë nën kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), BEI Globale po ndjek në mënyrë aktive investime të qëndrueshme, duke përfshirë zbatimin e projekteve të energjisë së pastër dhe të rinovueshme në sektorin publik dhe midis NVM-ve. Banka tashmë ka miratuar rreth 700 milionë euro investime në vitin 2023, duke përfshirë një linjë kredie prej 100 milionë euro për financimin e projekteve të efikasitetit energjetik dhe të energjisë së rinovueshme nga NVM-të në Maqedoninë e Veriut. Projekte të tilla tregojnë vendosmërinë e saj të palëkundur për të nxitur rritjen e qëndrueshme dhe për të përmirësuar klimën e investimeve në rajon.

“Ne të gjithë biem dakord për nevojën për një qeverisje më të mirë, rregullore më të thjeshta, për të shfrytëzuar tranzicionin digjital, për të rritur konkurrencën duke nxitur tregtinë dhe duke rritur rolin e sektorit privat dhe për zbatimin më të shpejtë të energjisë së rinovueshme. Ne e pranojmë plotësisht se këto rekomandime nuk janë të lehta për t’u zbatuar, por ne besojmë se kolektivisht – duke përfshirë procesin e Berlinit – ne mund të përdorim procesin e anëtarësimit për të nxitur konvergjencën dhe për të përshpejtuar përparimin e rajonit drejt anëtarësimit në BE”, shtoi zëvendëspresidentja Czerwińska.

Forcimi i konektivitetit rajonal dhe i marrëdhënieve ekonomike është një element i rëndësishëm i procesit të konvergjencës. Në vitin 2023, BEI Globale ka financuar 120 milionë euro në kredi shtesë për të modernizuar sistemin e transportit urban të Sarajevës dhe për një projekt të rehabilitimit të rrugëve në Serbi që do ta bëjë rrjetin e transportit më të sigurt dhe më të fortë dhe do të forcojë rritjen ekonomike.

Nëpërmjet BEI Globale, dega e BEI-t për aktivitete jashtë Bashkimit Evropian, banka synon të vazhdojë të mbështesë modernizimin e infrastrukturës kyçe të lidhjes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Kjo përfshin zgjerimin e rrjetit hekurudhor në Shqipëri drejt Malit të Zi, Korridorin VIII në Maqedoninë e Veriut, seksionet e hekurudhës së Korridorit X në Serbi, si dhe rrugën e Korridorit Vc në Bosnjë-Hercegovinë. Si partner afatgjatë i Ballkanit Perëndimor, BEI ka investuar rreth 11 miliardë euro që nga viti 2009 për infrastrukturën jetike të rajonit, krijimin e vendeve të punës, inovacionin dhe NVM-të.