Vijon pajisja me dokumente personale për personat fantom, Sulejmani: Deri në fund të vitit do të regjistrohen të gjithë

Puna ka nisur me regjistrimin e personave pa çertifikatë lindjeje dhe pa dokumente personale, të cilët janë kryesisht pjesëtarë të komunitetit rom dhe administrata e mbajtjes së regjistrave familjarë-numrave am po nxiton t’i regjistrojë dhe t’u japë të gjithëve një certifikatë nga ana ligjore.

Afati i regjistrimit vijon deri m 31.12.2023, teksa numri total i regjistimeve në bazë të aplikimeve është 526 persona – fantom.

Ndryshime ligjore janë bërë edhe për vendbanimin, vendqëndrimin dhe kartën e identitetit, në mënyrë që bashkëqytetarët tanë të mund të paraqesin kërkesat për dokumente personale me deklaratë.

Për herë të parë, këta njerëz marrin një identitet. Ata do të mund të përdorin sigurimet shëndetësore, të shkojnë në shkollë dhe të rriturit do të mund të punësohen, të kenë stash pune, të hapin llogari bankare, të marrin celularë me parapagesë, të marrin kredi, të kalojnë testin e drejtimit dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat. si qytetarët e tjerë në shoqëri.

“Gjithsej 526 persona janë duke u proceduar për regjistrim në regjistrin e të lindurve, në përputhje me ndryshimin e fundit të Ligjit për evidencat e lindjes. Prej tyre, 310 persona janë regjistruar në regjistrin e lindjeve që nga miratimi i ndryshimit të ligjit deri më tani. Gjithsej 216 persona kanë mbetur për aksion deri më 31 dhjetor 2023”, thotë drejtori i Administratës, Emir Sulejmani, i cili është i vendosur që deri në fund të vitit të zgjidhë problemin me këta bashkëqytetarë dhe që të gjithë të marrin. një certifikatë lindjeje për herë të parë.

Në periudhën e deritanishme janë lëshuar rreth 150 vërtetime në të gjitha njësitë rajonale në kuadër të Administratës. Në periudhën në vijim do të organizohen ditë pritjeje pranë Administratës për Lëshimin e Certifikatave të Lindjes.

“Me ndryshimin dhe plotësimin e fundit të Ligjit për evidencat e të lindurve, u mundësua që personat pa dokumente, të ashtuquajturat fantom, të regjistrohen në regjistrat e të lindurve dhe të marrin vërtetim nga regjistri i të lindurve. Rëndësi të veçantë ka fakti se me këtë zgjidhje ligjore parashikohet edhe një zgjidhje sistematike për personat pa dokumente. E njëjta gjë është e rregulluar me nenin 4a, përkatësisht çdo fëmijë i lindur në territorin e RMV-së regjistrohet në regjistrin e të lindurve brenda 45 ditëve pavarësisht nga shtetësia dhe statusi personal i prindërve. Administrata është themeluar në vitin 2010 dhe që nga themelimi e deri më sot, zgjidhja e këtij problemi brezash dhe dekadash të personave pa dokumente ka qenë një sfidë që sot me kënaqësi mund të themi se po çrrënjoset tërësisht”, thotë drejtori Sulejmani.

Ky ligj u pasua me ndryshime ligjore për vendbanimin dhe qëndrimin, si dhe ato për letërnjoftimin. Duke ndjekur shembullin e Sllovenisë dhe Kroacisë, tani këta qytetarë më të cenueshëm dhe më të varfër, nëse nuk kanë shtëpinë e tyre ose nuk kanë para për qira, nëse jetojnë në ndërtime të paligjshme, ose janë krejtësisht të pastrehë dhe jetojnë në rrugë, do të të jenë në gjendje të raportojnë adresën e tyre në Qendrën për Çështje Sociale nën të cilën drejtohen.