Përfitojnë rreth 500 mijë shqiptarë/ Çfarë përmban marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për pensionet

Shqipëria dhe Italia do të nënshkruajnë ditën e sotme dokumentin përfundimtar për njohjen reciproke të  kontributeve  shoqërore.

Nga kjo marrëveshje, janë 300-500 mijë shqiptarë që përfitojnë duke bërë të mundur njohjen e kontributeve për pensionet e tyre.

Por çfarë mundëson konkretisht marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë?

Një nga përfitimet kryesore është bashkimi i periudhave të kontributive: Periudhat e sigurimit të plotësuara sipas legjislacionit të secilit shtet, të cilat grumbullohen dhe bashkohen me periudhat e sigurimit, me kusht që ato të mos mbivendosen. Pra, shqiptarëve që jetojnë në Itali, do u njihen kontributet në vendin tonë dhe atë italian, për një pension të përbashkët.

Po ashtu, kjo marrëveshje, mundëson trajtimin e posaçëm të punonjësve të vetëpunësuar (artizanë, tregtarë, fermerë të drejtpërdrejtë) dhe trajtimin e veçantë sipas sigurimit të përgjithshëm të detyrueshëm.

Shqipëria ka 16 marrëveshje të nënshkruara për Mbrojtjen Sociale: Austri; Belgjik; Çeki, Gjermani; Hungari; Kanada; Kosovë; Luksemburg; Maqedoni e Veriut; Mali i Zi; Rumani; Turqi; Zvicër; Bullgari; Kroaci; Itali.