MASH: Komuna e Tetovës më pak të merret me politikë, e më shumë të fokusohet te nxënësit!

Pushteti Lokal në komunën e Tetëvës duet të jetë më tepër azhurmues në punën e saj, veçanarishtë gjatë përmbushjesë së deytrimeve në fushën e arsimit dhe në vend të menaxhimit të udhëheqë politikë ditore përmes konferencave për shtyp dhe kumtesave të mbushura me kritika të pabaza dhe informacione të rreme, të fokusohet më shumë në nevojat e nxënësve.

Pas informatës që në Tetovë mungojnë tekste shkollore, jemi të obliguar të njoftojmë publikun se çdo shkollë ende në muajin maj në një vit vijues, përmes  aplikacionit elektronik paraqet numrin e teksteve shkollore për të gjitha lëndët, që do të jenë të nevojshme për vitin e ardhshëm. Në bazë të të dhënave të dorëzuara, MASH prokuron  tirazh përkatës dhe ua shpërndan komunave.

Në Tetovë mungojnë tekste shkollore, ndërsa në fondin ekzistues ka edhe tekste të dëmtuara, për faktin se shkollat ​​në territorin e saj ose nuk kanë paraqitur fare ose kanë dorëzuar informacione të pasakta për nevojat reale konform numrit të nxënësve dhe nuk kanë i kanë paraqitur tekstet shkollore të dëmtuara të cilat kanë qenë  të detyruar t’i paraqesin konfrom udhëzimeve me të cilat ata janë të njohur.

Ju njoftojmë se më 29 prill të këtij viti MASH me shkresë ka njoftuar të gjitha komunat se nevojiten informacione për numrin e teksteve shkollore për vitin e ri shkollor, me afat për dorëzimin deri më 12 maj. Nga shkollat në Tetovë nuk ka pasur asnjë reagim, ndërsa pas disa rikujtimeve nga shërbimet e Ministrisë së Arsimit, nuk kanë dhënë informata deri në mesin e qershorit. Përkundër mungesës së përpikmërisë nga ana e shkollave të Tetovës, MASH  menjëherë vazhdoi me dorëzimin, duke dorëzuar 409.458 tekste shkollore nga klasa e parë deri në të pestën, dhe së shpejti me dorëzimin e 48.254 teksteve shkollore për klasën e shtatë, tetë dhe të nëntë.

Është e pandershme  të fajësosh Ministrinë, kur papërgjegjshmëria dhe pakujdesia e komunës  janë të dukshme. Këtë e vërtetojmë me një fakt shtesë – vetëm vitin e kaluar shkollor, Tetova nuk i ka shfrytëzuar 18 milionë denarë që ne si Ministri i kemi transferuar në formë të bllok-dotacioneve, të cilat mund të përmirësojnë kushtet në shkolla. Në vend të kësaj, në fillim të këtij viti shkollor, fatkeqësisht, në disa objekte shkollore nuk kishte energji elektrike, e cila u rikthye me ndërhyrjen tonë.

Besojmë se tashmë po bëhet më e qartë për publikun, pse komunës së Tetovës i janë marrë kompetencat  nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Nuk do të lejojmë që interesat personale dhe partiake të jenë mbi interesat e më të rinjve.